اهل سنت- �������� ��������

تاریخ: شنبه 04 اردیبهشت 1389 ساعت: 17:44 بازدید: 17311 نویسنده: ایمان

شرطهای بجا آوردن نماز
نماز شرطهایی دارد که قبل از بجا آوردن آن باید بدانیم تا به آن عمل نماییم زیرا تا زمانیکه آن شرطها بجا نیاوریم نمازمان قبول نمی باشد و آن شرطها عبارتند از:

کسیکه نماز میخواند باید باید مسلمان باشد زیرا نماز از غیر مسلمان قبول نمی شود 1-

2-طهارت جسم از جنابت، (کسی که جنب شده یعنی آب منی از او خارج شده یا با همسر خود جماع کرده گر چه آب منی خارج نشود یا همه بدن او پلید شده، یا زنیکه قاعده ماهیانه او به آخر رسیده وخون حیض قطع شده یا وقتیکه خون بعد از زایمان

یا خون بعد از ولادت قطع شود این پنج گروه واجب است نمایند واگر هم آب برای غسل نباشد تیمم می کنند)

چگونگی غسل کامل چنین است

 

یم که نمازمان تمام شده و می گوئیم : اَلسَّلاَمُ عَلَیکُم وَرَحمَةُ اللهُ وقصد سلام برکسانیکه از دست راست اند چه فرشتگان وچه جنیان و انسانها از مسلمانان می نمائیم و سلام دوم رو به طرف چپ می کنیم و می گوئیم اَلسَّلاَمُ عَلَیکُم وَرَحمَةُ اللهُ و همچنین قصد سلام بر آن کسانیکه از دست چپ اند می کنیم

20-بعد از اتمام نماز سنت است اذکار و ادعیه بعد از نماز خواندن و به معانی هر یک از آن اذکار و ادعیه اندیشیدن همانطور که سنت است قبل از نماز اذان واقامه


شرطهای بجا آوردن نماز
نماز شرطهایی دارد که قبل از بجا آوردن آن باید بدانیم تا به آن عمل نماییم زیرا تا زمانیکه آن شرطها بجا نیاوریم نمازمان قبول نمی باشد و آن شرطها عبارتند از:

کسیکه نماز میخواند باید باید مسلمان باشد زیرا نماز از غیر مسلمان قبول نمی شود 1-

2-طهارت جسم از جنابت، (کسی که جنب شده یعنی آب منی از او خارج شده یا با همسر خود جماع کرده گر چه آب منی خارج نشود یا همه بدن او پلید شده، یا زنیکه قاعده ماهیانه او به آخر رسیده وخون حیض قطع شده یا وقتیکه خون بعد از زایمان

یا خون بعد از ولادت قطع شود این پنج گروه واجب است نمایند واگر هم آب برای غسل نباشد تیمم می کنند)

چگونگی غسل کامل چنین است


قبل از هر چیز بدن را از هر پلیدی پاک میکنیم و وضو میگیریم در این وضو پاهایمان نمیشویم تا اینکه بدن کامل بشوئیم بعد از وضوآب بر سر و سپس بر طرف راست و سپس بر طرف چپ می ریزیم و با ریختن آب بر سر نیت میکنیم که غسل فرض به جا می آوریم در موقع ریختن آب بر بدن ودست کشیدن به بدن دقت می کنیم آب به تمامی جسم مانند زیر موها و زیر بغل و ناف و بین انگشتان برسد و برای اینکه وضویمان باقی بماند از کف دست زدن به شرمگاه پس وپیش خوداری می کنیم بعد از آنکه آب به همه بدن رساندیم دو پا را می شوئیم و بدن را خشک کرده دعای بعد از وضو می خوانیم(و با فرو رفتن در دریا یا رودخانه یا حوض غسل بجامی آید

به شرط اینکه نیت غسل کرده باشیم.)

3-شرط سوم نماز : پوشیدن عورت به لباس پاک می باشد (آنچه پوشاندن آن لازم و نگاه کردن به آن حرام است عورت می نامند عورت مرد از ناف تا زانو که زانو هم باید پوشیده شود و عورت زن در نماز همه بدن او غیر از چهره و دو کف دست می باشد اما خارج از نماز همه بدن او وخصوصاً رو و دو کف دست عورت می باشد که نباید نمایان شود)

4-شرط چهارم دانائی به داخل شدن وقت نماز که هیچ نمازی قبل از داخل شدن وقت آن درست نمی باشد

شرط پنجم :پاک بودن لباس وبدن نماز گذار و جای نماز خواندن از پلیدی5-

شرط ششم :وضو گرفتن برای کسی که بی وضو است 6-

(کسی که چیزی مانند ادرار سرگین خون یا باد از او بیرون رفته یا خواب رفته یا به سبب مستی یا بیهوشی یا دیوانگی عقل خود را از دست داده یا مردیکه به همسرش یا زن نامحرم بدون وجود مانع مانند پارچه یا پلاستیک دست زده یا اینکه زن به بدن شوهر خود یا مرد نا محرم دست زده یا کف دست به شرمگاه پیش و پس خورد لازم است برای خواندن نماز یا طواف یا برداشتن مصحف وضو بگیرد ).

 


چگونگی وضوی کامل چنین است
بسم الله الرحمن الرحیم گفته ودو دست تا مچ خوب می شوئیم و نیت وضو می کنیم 1-

مسواک زده وآب در دهان می گردانیم 2-

3-

با دست راست آب بینی برده وبا دست چپ آب از بینی بیرون آورده و بینی راکاملا پاک می کنیم

 

4-وقت شستن رو باید نیت وجود داشته باشد که وضوی فرض بجا می آ وریم ورو را سه مرتبه می شوییم.

5-اول دست راست از سر انگشتان تا آرنج وسپس دست چپ هر کدام سه مرتبه می شوییم.

6-با دو دست تر تمام سر مسح میکنیم و اگر قسمتی از سر مسح کنیم کفایت می کنیم.

7-دو دست را دو باره تر کرده و دو گوش از داخل و بیرون آن مسح می کنیم.

8-اول پای راست و سپس پای چپ را تا کعب می شوییم و بین انگشتان دو پا نیز خلال می کنیم.

9-بعد از وضو این دعا را می خوانیم:

أشهدُ أن لا اله الا الله وحده لا شریک له .و أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ . اَللَّهُمَّ اجعَلنِی مِنَّ التَّوابِین وَ اجعَلنِی مِنَ المُتَطَّهِرِین. اَللَّهُمَّ اغفِرلِی ذَنبِی وَِِوَِِِِِِسِّع لِی فِی دَارِی وَِِ بَارِِِک لِی فِی رِزقِی سُبحَانَکَ اللَّهُمّ و بِحَمدِکُ أشهَدُ أن لا اِلَهِ اِلا أنتَ . أستَغفِرُکَ وَ أتُوبُ اِلَیکَ
یعنی : گواهی میدهم که معبود بر حقی نیست مگر خدای یکتا که هیچ شریکی ندارد و گواهی میدهم که محمد بنده وفرستاده اوست.

خداوندا مرا از توبه کنندگان قرارده که همیشه رویشان به درگاه تو است و مرا از پاکیزه گان قرار بده خداوندا گناهانم را بیامرز و در خانه ومسکن من گشایش و فراخی و در روزی من برکت قرار ده پاک و بی عیبی تو ای خدا و ستایش مخصوص توست گواهی می دهم که معبودی بر حق نیست مگر تو از تو طلب مغفرت می نمایم و بسوی تو باز می گردم.


10-بعد از وضو سنت است در هر وقت که باشد دو رکعت نماز سنت وضو خواند.
7-شرط هفتم: رو به قببله نماز خواندن است(مگر برای مجاهدین فی سبیل الله در جبهه و برای مسافر در نماز سنت فقط )

8-شرط هشتم: پرهیز کردن ازسه حرکت پیاپی در نماز.

9-شرط نهم: دوری کردن از خوردن و آشامیدن و صحبت کردن با کسی در نماز.

10-شرط دهم: دانا بودن به چگونگی نماز که چه نمازی فرض و چه نمازی سنت است و چه چیزهایی در نماز رکن و چه چیزهایی در نماز سنت است که یک انسان عاقل باید تمام این شروط را بداند

ملاحظه: اگر کسی غسل یا وضو بر او واجب شد و آب نبود با خاک پاک یا هر چیزی پاک مانند بالش یا حصیر که غبار داشته باشد تیمم می کند و اگر خاک هم نبود به خاطر احترام وقت نماز . نماز می خواند و بعد از آنکه آب یا خاک یافت وضو و تیمم بجا می آورد و نماز می خواند و همچنین کسی که برای عورت پوشیدن لباس نداشت

چگونگی تیمم این چنین است:
بسم الله گفته و نیت می نمائیم که برای روا ساختن نماز یا تلاوت قرآن تیمم می کنیم

2-دو کف دست و انگشتان به خاک پاکی که غبار داشته باشد می زنیم و سپس اندکی فوت می کنیم تا خاکهائی که بدستمان چسپیده بریزند و دو کف را یک مرتبه به رو می کشیم

3-دو دست خود را به خاک می زنیم و کف دست چپ را از سر انگشتان تا آرنج بدست راست می کشیم و کف دست راست را به دست چپ کشیده و دقت می کنیم همه جای دست خاکی که غبار داشته باشد بکشیم و اگر که انگشتری نیز در انگشت داشتیم باید بیرون بیاوریم

با یک تیمم فقط یک نماز فرض می توان خواند و آن هم تیمم باید در وقت نماز باشد که تیمم قبل از دخول وقت نماز اکتفا نمی کند و می توان با یک تیمم نمازهای سنت بسیار خواند و اگر کسی تیمم کرد و سپس نماز خواند و در نماز بود که آب پیدا شد حق ندارد از نماز بیرون آید زیرا تیمم و نماز او باطل نمی شود و چنین مسائل و فوائدی بسیار است که در این کتابچه جای ندارد و فقط با پرسیدن از فقهاء و یا مراجعه به کتب فقهی معتبر می توان این مسائل را یاد گرفت

مقدمات نماز
قبل از هر نماز فرضی (صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء )سنت است اذان گفتن و دعای بعد از اذان خواندن و نماز

سنت قبلیه خواندن، و اقامه نماز گفتن، بخاری و مسلم از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود:اگر مردم بدانند که در اذان وصف اول چه مزیتی است پس نیابند آن را مگر به اینکه بر آن قرعه اندازند و اگر می دانستند که در ابتدا رفتن به نماز چه مزیتی است حتماًبه سوی آن مسابقه می گرفتند و اگر بدانند که چه مزیتی در نماز عشاء و صبح است همانا اگر به خزیدن هم بود در آن حاضر می شدند و در بین اذان واقامه نماز وقت قبول شدن دعا است و فرشتگان برای کسانیکه بعد از اقامه در مسجد می نشینند و انتظار آمدن مردم و اقامه نماز هستند دعای مغفرت ورحمت میکنند

چگونه نماز بجا می آوریم ؟؟
-1بعد از انجام دادن مقدمات نماز در صورتی که رو به طرف قبله است با دلی آرام و خیالی راحت عظمت و بزرگی خدای تعالی بخاطر می آوریم و دل را برای اطاعت خدا آماده میکنیم زیرا هر طاعت که دل در آن حاضر نباشد ارزشی ندارد.

 

2-نیت می کنیم که برای اطاعت و فرمانبری از خدا این نماز(اگر با امام است با امام و اگر به تنهائی است به تنهائی بجا می آوریم)

3-با دلی پر از خشوع و خضوع و فروتنی نظر به سجده گاه می کنیم و با بالا بردن دو دست تا دو برابر دو گوش الله اکبر اول نماز که تکبیره الاحرام می نامند می گوئیم و این حقیقت در دل حاضر می سازیم، که خدا بزرگتر از این است که نکوکاران را خوار سازد و ریا کاران را نشناسد و کارهای خیر بندگان را ضایع سازد خدا بزرگتر از همه چیز و همه کس است و هیچ چیز و هیچ کس در مقابل خدا و مناجات او ارزشی ندارند. پس نباید فکر و خیالمان مشغول چیز دیگری باشد (کسی که پشت سر امام نماز می خواند حتماًباید نیت نماز با امام کند و الله اکبر او بعد از الله اکبر امام باشد.)

4-با دست راست مچ دست چپ گرفته زیر سینه بالای ناف قرارمی دهیم و در ایستادن وقوف خود را در مقابل خداوند در روز قیامت در زمین محشر به خاطر می آوریم، (کسی که توانائی ایستادن ندارد در حال نشستن نماز می خواند و کسی که نشستن هم نمی تواند به پهلو و پشت می تواند نماز بخواند خلاصه تا وقتی که شخص عقل و شعور دارد نماز از او ساقط نمی شود و باید به هر صورتی که هست در وقت خود بخواند و مریض می تواند نماز جمع بخواند به این صورت که چهار رکعت ظهر با چهار رکعت عصر در وقت ظهر یا عصر و سه رکعت مغرب با چهار رکعت عشاء در وقت مغرب و یا عشاء بخواند و اگر بخواهد در وقت بعدی بخواند باید در اول وقت اولی نیت کند که در وقت بعدی نماز جمعاًخواهد خواند.))

5-دعای استفتاح که همان وجهت است میخوانیم لفظ دعا چنین است .اللهُ اَکبَرُ کَبِیراًوَ الحَمدُللهِ کَثِیراً وَ سُبحَانَ اللهِ بُکرَةً وَ أصیلاَ وَجَّهتُ وَجهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّموَاتِ وَ الاَرضَ حَنیفاً مُسلِماً وَمَا أنَا مِنَ المُشرِکِینِ اِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحیَایَ وَ مُمَاتِی لِلَّهِ رَبِّّ العَالَمِین لاَ شَرِیکَ لَهُ وَ بِذَلِکَ أُمِرتُ وَ أنَا مِنَ المُسلِمین.

یعنی :خدای بزرگ را بزرگ می دانم و ستایش فراوان مخصوص اوست و او را هر صبح و شام پاک ومنزه می دانم روی دل خود را بر کسی فرا دادم که آسمانها وزمین آفرید و من مسلمان و پاکدینم و از مشرکان نیستم همانا که نماز وعبادت و زندگی و مرگم برای خدا پروردگار جهانیان است او را شریکی نیست و من بر این عقیده مامور شدم و از مسلمانانم.

با خواندن این و تفکر به معانی این دل از همه چیز می گردانیم و به سوی الله می رویم و خود را بجا آوردن این عبادت آماده تر می کنیم (این دعا در اول هر نمازبجز نماز جنازه سنت است ) .- بعد از این دعا:

7-اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوئیم :یعنی پناه می برم به خدا از شیطان رانده شده از رحمت و لطف خداوند (این تعوذ در همه رکعات نماز قبل از بسم الله سنت است )

8- بسم الله الرحمن الرحیم گفته سوره الحمدلله می خوانیم (سوره الحمد در همه رکعتهای نماز بر نمازگذار چه امام و چه ماموم و چه ماموم و چه کسی که به تنهائی نماز می خواند لازم است درست خواندن فاتحه ودرک معانی آن و تفکر در مضمون آن ا ز مهمترین مقاصد نماز است و بهتر است آخر هر آیه وقف کردن امام مسلم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند که شنیدم از پیغمبر صلی علی و علیه وسلم که خدای عزوجل فرمود :قراءت فاتحه در نماز بین خودم و بنده ام را به دو قسمت تقسیم کردم و برای بنده امآنچه بخواهد پس هر گاه بنده گفت اَلحَمدُلِلَّهِ رَبِّ العَالَمِین خداوند می فرماید :بنده من شکر وسپاس من به جا آورد و هر گاه که گفت اَلرَّحمَنِ الرَّحِیم خداوند می فرماید :بنده ام ثنای من گفت ومرا ستود وهر گاه گفت مَالِکَ یَومِ الدَّینِ خداوند می فرماید بنده ام مرا بزرگ دانست و خود را به من سپرد و هر گاه گفت إِیَّاکَ َنعبُدُ و إِیَّاکَ نَستَعِین خداوند می فرماید اینست بین من و بنده ام و برای اوست هر چه بخواهد و هر گاه گفت: إِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِیم . صِراطَ الَّذِینَ أنعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم وَ لاَ الضَّالِین.خدا می فرماید :این برای اوست آنچه می خواهد.

9-سوره الحمد که تمام شد اندکی سکته می کنیم و می گوییم آمین یعنی : خدایا قبول بفرما

10-بعد از خواندن سوره الحمد و آمین گفتن در رکعتهای اولی ودومی نماز چه فرض و چه سنت یک سوره یا چند آیه از قرآن می خوانیم کسیکه پشت سر امام نماز می خواند سوره الحمد که خواند به قرائت امام گوش می دهد یک مسلمان که میخواهد نماز خود را بصورت کامل بخواند وبهتر بخواند باید کوشش کند تا ترجمه و تفسیر سوره الحمد و از آنچه در نماز از سوره ها و آیه ها می خواند بداند تا فکر و خیال او در نماز مشغول آنچه باشد که می گوید و می خواند والا چه معنی دارد که زبان مشغول خواندن باشد وفکر خارج از نماز؟

 

11-بعد از خواندن سوره یا چند آیه دو دست تا برابر دو گوش بالا برده الله اکبر می گوییم و به رکوع می رویم در رکوع دو کف دست خود را بر دو زانو نهاده و انگشتان دست خود را از هم باز نگه میداریم و کمر وگردن نیز یکسان داشته و نظر به پشت دو پا نموده و در همین صورت آرام می گریم عظمت و بزرگی خدا را به خاطر می آوریم و می گوییم سُبحَانَ رَبِّیَ العَظِیمَ وَ بِحَمدِه (سه مرتبه ) و معنای آن نیز بخاطر می آوریم که ای پروردگار بزرگ من تو را از هر عیب و نقصی پاک می دانم و تو را می ستایم. و بهتر است تکرار کردن این تسبیح بیشتر از سه مرتبه برای کسی که به تنهایی نماز می خواند و یا امامیکه جماعت مسجد از طولانی دادن رکوع راضی هستند و با خواندن دعای رکوع می توان خشوع و خضوع بهتری بدست آورد و آن دعا چنین است: اَللَّهُمَّ لَکَ رَکَعتُ وَبِکَ آمَنتَ وَ لَکَ أسلَمتُ. خَشَعَ لَکَ سَمعِی وَ بَصَرِی وَمُخِّی وَعَظمِی وَ عَصَبِی وَ مَا إِستَقَلَّت بِهِ قَدَمِی لِلَّهِ رَبَّ العَالَمِین

. یعنی: خدایا برای تو رکوع کردم و به تو ایمان آوردم و خود را تسلیم تو کردم گوش و چشم ودماغ و استخوان وسلسله رشتهای اعصاب در بدنم و آنچه پاهایم حمل کرده برای برای تو ای پروردگار جهانیان فرو تن شده است

از رکوع بالا می آییم و در حال بالا آمدن می گوییم سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه یعنی :خدا حمد 11-

وستایش ستایشگر خویش را شنید و دو دست خود را تا برابر دو گوش بالا می آوریم و می گوییم : رَبَّنا وَ لَکَ الحَمدُ. حَمداً کَثِیراً کَبِیراً .مُبَارَکاً فِیهِ. مِل ءُ السَّمواتِ وَ مِلءَالاَرضِ وَ مِلءَ مَا بَینَهُمَا وَ مِل ءَ مَاشِئتَ مِن شَی ءٍ بَعدُ. ُیعنی: پروردگار برای تو است حمد و ستایش بسیار و بزرگ و پاک و با برکت به پی.آن چیز که بخواهی و اگر بر آن این بیفزاییم بهتر استَ اهلَ الثَّناءِ وَ المَجدِ. أَحَقُّ مَا قَالَ العَبدُ . وَکُلّنا لَکَ عَبدٌ. اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أعطَیتَ. وَ لاَ مُعطِی لِمَا مَنَعتَ. وَ لاَ یَنفَعُ ذَالجَدِّ مِنکَ الجَدّ

12-الله اکبر گو یان به سجود می رویم ابتدا در صورت توانایی دو زانو قبل از دو دست بر زمین نهاده سپس دو کف دست که سر انگشتان به هم چسبیده اند به طرف قبله کرده و پیشانی و بینی هم خوب روی زمین قرار میدهیم و نظر به دو طرف بینی می اندازیم و آرام می گیریم و بندگی و کوچکی خود در مقابل آن خدی یکتا و بزرگی که زندگی و مرگ همه در دست اوست ثابت می کنیم و می گوییم سُبحَانَ رَبِّیَ الاَعلی وَ بِحَمدِه یعنی : ای پروردگار بزرگ من تو را از هر عیبی منزه می دانم و ستایشها برای تو است (سه مرتبه ) و بهتر است تکرار کردن آن بیشتر از سه مرتبه برای کسیکه به تنهایی نماز می خواند ویا امامیکه جماعت مسجد از طول دادن رکوع و سجود راضی باشند و اگر بعد از تسبیحات دعاهای سجود بخوانیم بهتر است زیرا سجود محل توبت و انابت و جای دعا و قبول شدن آن و اظهار عبادت است و بهتر است خواندن دعاهائیکه پیغمبر-صلی الله علیه و سلم – در سجود خود می خواندن و به آن امر می فرمودند و آن چنین است: اَللَّهُمَّ لَکَ سَجَدتُ وَبِکَ آمَنتَ وَ لَکَ أسلَمتُ سَجَدَ وَجهِیَ لِلَّذِی خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمعَهُ وَ بَصَرَهُ بِحَولِهِ وَ قُوَّتِهِ فَتَبَارَکَ اللهُ أحسَنُ الخَالِقینَ. یعنی برای تو سر به سجود نهادم و به تو ایمان آوردم و خود را تسلیم تو کردم به سجده آمد روی من برای خدائیکه آن را آفرید و صورتبندی فرمود و بینایی و شنوائی به او داد پر شد برکت و خیر خدائی که بهترین آفرینندگان است
َللَّهُمَّ اغفِرلِی ذَنبی کُلَهُ دِقَُّه وَ جِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ وَعَلاَ نِیَّتَهُ وَسِرَّهُ یعنی : خدایا بیامرز همه گناهانم کوچک و بزرگ آن گناهای اول و آخر آشکارا و پنهانی آنللَّهُمَّ أعُوذُ بِرِضاکَ مِن سَخَطِکَ وَ ِبمُعَافَا تِکَ مِن عُقُوبَتِکَ وَ أعُوذُبِکَ مِنکَ .لاَ أَحصِی ثَناءً عَلَیکَ أنتَ کَمَا أثنَیتَ عَلَی نَفسِک . یعنی : خدایا من از خشم تو به رضایت و از عذاب و شکنجه ات به عافیت و بخشودگی های تو و از خشمت به خودت پناه می برم و وثنایت را چنانچه ثنا گفته ای شمارش نتوانم و درست است دیگر دعاهای وارد در سجود خواندن مانند رَبَّنَا آتِنا فِی الدُّنیَا حَسَنَهً وَفِی الآخِرَةَوَ قِنَا عَذَابَ النَّار یعنی پروردگارا ما از در دنیا و آخرت نیکی بده و از آتش دوزخ نجات ده

 

13-بعد از سجود پای راست مستقیم می گذاریم و سر انگشتان پای راست به طرف قبله کرده و روی پای چپ می نشینیم، دو کف دست روی دوران قرار می دهیم، و نظر به آغوش کرده، ودر همین صورت آرام می گیریم، و می گویم(رَبِّ اغفِرلِی وَارحَمنِی وَ اجبُرنِی وَ ارفَعنِی وَارزُقنِی وَ اهدِنِی وَ عَافِنِی) یعنی: پروردگارا مرا بیامرزو بر من رحم کن و مرا به راه راست هدایت فرما وبه من عافیت و سلامتی و تندرستی عطا فرما.

14-دو بار به سجود دوم می رویم. سجود دوم نیز همانند سجود اول انجام می دهیم ( در حدیث وارد شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: نزدیکترین حالتی که بنده به پروردگار ش است در سجده است پس در آن بسیار دعا نمائید) .

15-بعد از سجود دوم ک الله اکبر می گوییم و اندکی می نشینیم تا اینکه بدن کاملا آرام گیرد و این نشستن را جلسه استراحت می نامند و ذکر و دعائی در این نشستن نیست.

16-بعد از آن بدون اینکه الله اکبر بگوییم می ایستم وا فعال رکعت دوم انجام می دهیم و رکعت دوم همانند رکعت اول است ( ازاعوذ بالله گفتن و بسم الله و سوره الحمد و یک سوره یا چند آیه از قرآن بعداز سوره الحمد خواندن و به رکوع وسجود رفتن) و فقط در رکعت دوم وسوم و چهارم دعای استفتاح یعنی وجهت خوانده نمی شود

ملاحظه:فا صله انداختن میان ساقهای پا به حد معقول در قیام و دور داشتن شکم از دوران درسجود و رکوع برای مرد سنت است و چسباندن پاها به هم و دو بازو به دو ران در سجود برای زن سنت است

17-اگر نماز دو رکعتی است مانند نماز صبح جمعه و عید ونمازهای سنت قبل وبعد از فرضها بعد از اتمام رکعت دوم یعنی رکعت آخری به تشهد می نشینیم و در این نشستن پای چپ از زیر پای راست بیرون آورده و پای راست مستقیم گذاشته و سر انگشتان پا به طرف قبله قرار می دهیم و دو کف دست بر دوران خود می نهیم ا نگشتان دست چپ نیز باز گذاشته همه را به هم می چسبانیم رو به قبله قرار می دهیم و تشهد می خوانیم لفظ تشهد کامل چنین است :.

اَلتَّحِیَّاتُ المُبارَکَاتُ. الصَّلَواتُ. الطَّیِّباتُ لِلَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحمَتهُ الله وَ بَرَکاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَینَا وَ عَلَی عِبَادِالله الصَّالِحِینَ. أَشهَدُأَنَ لاَ اِلهَ اِلَّا اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ. وَ أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا”عَبدُهُ وَ رَسوُلُهُ. اَلَّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدَ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدِ کَمَا صَلَّیتَ عَلَی اِبرَاهِیمَ وَ عَلَی آلِ اِبرَاهِیمَ وَ بَارَک عَلَی مُحَمَّدِ وَ عَلَی آلِ آل مُحَمَّدِ کَمَا بَارَکتَ عَلَی اِبرَاهِیمَ وَ عَلَی آلِ اِبرَاهِیمَ فِی العَالَمِینَ اِنَّکَ حَِمیدَ مَجِیدَ
یعنی تحیتها و بزرگداشتهای با برکت و دعاهای خالصانه برای خداست سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای پیغمبر بر حق خدا سلام بر ما و بر تمامی بندگان شایسته خداوند باد گواهی می دهم آنکه نیست معبودی بر حق مگر خدای یکتا که شریک و همتائی ندارد و گواهی میدهم که محمد بنده وفرستاده بر حق اوست خدایا درود بفرست بر محمد و خویشان او چنان که درود فرستادی بر ابراهیم و خویشان و اولاد او و بر محمد و نزدیکان او از مومنان برکت و خیرات عطا فرما چنانکه بر ابراهیم و خویشان مومن او عطا فرمودی تا وقتی که دنیا است مزید رحمت و درود و برکات و خیرات خود برسیدنا محمد وآل و خویشان وبا ایمان او اعطا فرما حقا که صاحب و مالک سپاس و ستایش و صا حب محمد و بزرگمنشی.

ملاحظه: در موقع خواندن تشهد نگاه به انگشت شهاده دست راست می کنیم و همراه باإلاَّ الله در کلمه اِلَهَ الا الله بوسیله انگشت شهاده اشاره می دهیم و قصد توحید و یکتاپرستی می نمائیم و آن را در موقع بالا آوردن خمیده بالا می اوریم چنان که در حدیث به روایت ابوداود آمده است و قصد از خمیدن آن اظهار تواضع است فقهاءمذهب تکان دادن یا حرکت دادن انگشت درحال تشهد مکروه دانتسته اند

18-اگر نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است بعد از اتمام رکعت دوم روی پای چپ خود می نشینیم و تشهد را تا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد خوانده و بعد از آن به سوی رکعت سوم می رویم

-در رکعت سوم اعوذبالله من الشیطان االرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تا آخر می خوانیم و دوباره مانند رکعتهای قبل به رکوع و سجود می رویم

(اگر نماز سه رکعتی است (نماز مغرب

بعد از سجود دوم رکعت سوم می نشینیم (کیفیت این نشستن در رقم 17یادشده( وتشهد می خوانیم و سلام می دهیم

اما اگر نماز چهار رکعتی است (نمازهای عشاء و ظهر وعصر )بعداز سجود دوم رکعت سومی در جلسه استراحت می نشینیم و به رکعت چهارم میرویم و رکعت چهارم را مانند رکعت سوم انجام می دهیم و سپس به تشهد نشسته و تشهد کامل همراه با دعای بعد از تشهد را خوانده سلام می دهیم

ملاحظه مهم
:سنت است بعد از خواندن تشهد آخری نماز و قبل از سلام گفتن این دعا را می خوانیم

َللَّهُمَّ اِنِّی أَعُوذُبِکَ مِن عَذَابِ القَبر،وَ مِن عَذَابِ النَّار، وَ مِن فِتنَةِ المَحیَا وَالمَمَاتِ ،وَ مِن فِتنَةِ المَسِیحِ الدَّجَالِ ،اَللَّهُمَّ اِنِّی أَعُوذُبِکَ مِن المَأ ثَمِ وَالمَغرَمِ.یعنی : خدایا پناه می برم به تو از فتنه قبر و از عذاب آتش دوزخ و از فتنه ها و مصا ئب مرگ و از فتنه های دجال دروغگو ی یک چشم که بسیار بر روی زمین برای دجل سیاحت می کند . خدایا به تو پناه می برم از اینکه مرتکب گناهی شوم یا ضرری ببینم

و اگر بر دعای فوق دعایی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه آموختند بیفزاییم خیلی بهتر است و آن دعا چنین است:ه
اَللَّهُمَّ اِنِّی ظَلَمتُ نَفسِی ظُلمَاً کَثِیراً کَبیِراً
موضوعات:نماز ,

بر چسب: ,

نماز-کامل نماز-کامل نماز-کامل نماز-کامل نماز-کامل امتیاز : 2000 دیدگاه(9)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات

نویسنده: زاگرس نشین
عنوان: نماز کامل
از توضیحات بسیار دقیقتان بسیار متشکرم. خیلی عالی بود خدا اجر خیرتان دهد.
التماس دعا
پاسخ:---
نویسنده: مهدوی
عنوان: نماز کامل
سلام شما اهل سنت معتقدید کسی که از دنیا رفت حتی اگر پیامبر خدا هم باشد دیگر از این دنیا دستش کوتاه است و هیچ خبری از این دنیا ندارد و شیعیان را به باد تمسخر می گیرید که چرا به مردگان متوسل می شوید سوال من این است که چرا خودتان در تشهد ناز به پیامبر صلوات الله علیه و آله سلام می کنید ؟
پاسخ:---
نویسنده: مهدوی
عنوان: نماز کامل
سلام شما اهل سنت معتقدید کسی که از دنیا رفت حتی اگر پیامبر خدا هم باشد دیگر از این دنیا دستش کوتاه است و هیچ خبری از این دنیا ندارد و شیعیان را به باد تمسخر می گیرید که چرا به مردگان متوسل می شوید سوال من این است که چرا خودتان در تشهد ناز به پیامبر صلوات الله علیه و آله سلام می کنید ؟
پاسخ:---
نویسنده: یوسف
عنوان: نماز کامل
باید بگی عزیز جان که از روی کدوم منبع نوشتی
پاسخ:---
نویسنده: مریم
عنوان: نماز کامل
سلام خسته نباشید ممنون از مطالب خوبتون
پاسخ:---
نویسنده: یدالله
عنوان: نماز کامل
خیلی مفید و شفاف بود با ارزوی اجر اخروی
پاسخ:---
نویسنده: بهروز
عنوان: نماز کامل
مطالب شفاف روشن گویا مفید بی نهایت عمیق اززحمتکشان ان سایت تشکر وسپاسگزارم
پاسخ:---
نویسنده: behrooz
عنوان: نماز کامل
مطالب فوقالعاده گویا ومفید ودرخور فهم هر مسلمان مومن میباشد از ذحمات شبانروز ان عزیزان کمال تشکر وسپاس گزاری رامینمایم
پاسخ:---
نویسنده: صادق
عنوان: نماز کامل
خیلی عالی بود التماس دعا
پاسخ:---

صفحات نظرات
1 |
نظرسنجی
به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام استنتايج|| آرشیو نظرسنجی