اهل سنت

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 19:03 بازدید: 520 نویسنده: ایمان

ارزش والاي كلام خدا در بين مسلمانان و مقام بلند اين معجزه بزرگ الهي در تمام زمانها و مكانها، قرآن پژوهان و دانايان سراسر جهان را شيفته خود ساخته و هر كس به اندازه توان و دانش خود با تاويل و تفسير آيات كوشيده است پرده ابهام از معاني قرآن بردارد.

از جمله كساني كه به اميد يافتن لولو و مرجان به اعماق اين درياي بي كران پاي نهاده يك دانشمند مسلمان هندي است كه به بررسي گياهان در قرآن كريم پرداخته است.

.........موضوعات:اعجازعلمی ,
گياهان-در-قرآن-–-ترنجبين گياهان-در-قرآن-–-ترنجبين گياهان-در-قرآن-–-ترنجبين گياهان-در-قرآن-–-ترنجبين گياهان-در-قرآن-–-ترنجبين امتیاز : 1224 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 19:00 بازدید: 566 نویسنده: ایمان

در قرآن خداوند توجه ما را به موضوع مهمی در مورد جو زمین جلب می کند.
(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ) سوره انبیا آیه ۳۲
“و آسمان را سقفی محافظ قرار دادیم ولی آن ها از نشانه های او روی گردان هستند”.
این خاصیت آسمان با تحقیقات دانشمندان در قرن ۲۰ ثابت شد. جوی که اطراف زمین را فراگرفته است دارای عملکرد های حیاتی بسیار مهمی است. یک نقش آن حفاظت کردن زمین در مقابل شهاب سنگ های کوچک و بزرگ است تا به زمین برخورد نکنند.
علاوه بر این، جو زمین تشعشعات خورشیدی را صافی می کند و اجازه نمی دهد که همگی آن ها از جو عبور کنند زیرا بسیاری از آن ها برای حیات روی کره زمین بسیار خطرناک هستند…

 موضوعات:اعجازعلمی ,
معجزه-علمی-قرآن-در-مورد-جو-زمین-و-آسمان-ها،-کرسی-و-عرش-خداوند معجزه-علمی-قرآن-در-مورد-جو-زمین-و-آسمان-ها،-کرسی-و-عرش-خداوند معجزه-علمی-قرآن-در-مورد-جو-زمین-و-آسمان-ها،-کرسی-و-عرش-خداوند معجزه-علمی-قرآن-در-مورد-جو-زمین-و-آسمان-ها،-کرسی-و-عرش-خداوند معجزه-علمی-قرآن-در-مورد-جو-زمین-و-آسمان-ها،-کرسی-و-عرش-خداوند امتیاز : 1519 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 18:59 بازدید: 339 نویسنده: ایمان

نويسنده:فتح محمد سامع

آنچه نزد مسلمين بعنوان علم بلاغت خوانده می شود(معانی ،بديع و بيان) بيش از هر چيز مبتنی بر اساليب قرآن بوده است .چنانچه در باره نعوت کلام و اوصاف بلاغت و فصاحت همواره عالی ترين شواهد از قرآن عرضه می شود و اين نکته موييد آنست که تاثير قرآن در تکوين و در تحول نقد ادبی مسلمين بسيار زياد بوده است.  تاثير آن در اذهان شعرا و اهل ادب اجتناب نا پذير است. شعرا پارسی زبان از همان آغاز پيدايش شعر پارسی- دری تحت تاثير آن بوده اند.شعرا، ادبا و دانشمندان نه فقط از معنی و قصص آن اخذ کرده اند بلکه استعارات و مجازات آن رانيز به کار برده اند.(33)

چون ادبيات پرتوی از انعکاس ........موضوعات:اعجازعلمی ,
نگاهی-به-تاثير-قرآن-در-ادب-پارسی نگاهی-به-تاثير-قرآن-در-ادب-پارسی نگاهی-به-تاثير-قرآن-در-ادب-پارسی نگاهی-به-تاثير-قرآن-در-ادب-پارسی نگاهی-به-تاثير-قرآن-در-ادب-پارسی امتیاز : 1132 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 18:56 بازدید: 1304 نویسنده: ایمان

تهيه: فضل الله امين

پيشگفتار

خداوند پاک هنگامی که حکمت خود را بر روی زمين گسترانيد سعادت دنوی واخروی انسان را فالب کتابی نازل کرد که آن را قرآن کريم نا ميد ودرهرعصروزمان مطابق استعداد مردم آياتي را نازل مي ساخت وبراي بيان خردمندانه اين احكام راهنماياني براي انسان مي فرستاد .

پس اين هدايتنامة بزرگ الهي جامع تمام نيازهاي بشري بوده ومربوط به همة ادواروعصرهاست وتمامي انسانها را شامل خواهد شد .احكام وعبادات ، قوانين ،فضايل وآداب وقوانين سياسي ،مدني ، اجتماعي واقتصادي همگي درقرآن جمع شده اند ........موضوعات:اعجازعلمی ,
وجوه-اعجاز-قرآن وجوه-اعجاز-قرآن وجوه-اعجاز-قرآن وجوه-اعجاز-قرآن وجوه-اعجاز-قرآن امتیاز : 1826 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|
نظرسنجی
به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام استنتايج|| آرشیو نظرسنجی