اهل سنت

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:12 بازدید: 2136 نویسنده: ایمان

نویسنده: عبد الدائم الکحیل

برخی ازمحققان دانشگاه لستر انگلیس به ارائه تعدادی سؤال درباره اسرار خلقت پرداختند، اینکه هستی چگونه نشو و نما می یابد؟ و انسان چگونه رشد می کند؟ نتایجی که حاصل شد نشان از وجود خالق، پدید آورنده و تنظیم کننده این هستی می دهد.

گروه دکتر اندرو از بخش شیمی و زیست شناسی این دانشگاه با دستگاههای هندسی بررسی کردند که سلول تقسیم می شود. این مسئله واقعا  حیرت آور است: چه کسی باعث می شود که سلول شروع به تکثیر و تقسیم کند که خود بزرگترین سر از اسرار خلقت به شمار می رود. موضوعات:اعجازعلمی ,
اسرار-خلقت اسرار-خلقت اسرار-خلقت اسرار-خلقت اسرار-خلقت امتیاز : 2473 ادامه مطلب| دیدگاه(4)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:00 بازدید: 1861 نویسنده: ایمان

کوهـهـا مانند ابـرهـا در حركت مى باشند
{وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب} سورة النمل [88]
” هنگامى که به کوهها نگاه مى کنى، فکر مى کنى که آنها بر جاى خود ايستاده اند. اما آنها مانند ابرها حرکت مى کنند. چنين است ساخته خدا، که همه چيز را تکميل کرد. او کاملا ً از تمام اعمالتان آگاه است. چرا كه كوهها بخشى از كره زمين بوده وكره زمين به دور خود وبه دور خورشيد ميگردد ، با طور منظم .”مُرور”: در اصل بمعنی: آمدن و گذشتن و رفتن است، و در معنی ضمنی خود بمعنی: سپری شدن يا نمودن است. و در آيه منظور از آمدن و رفتن و درگذشتن يا سپری شدن: متولد شدن و زندگی نمودن و مردن است.نکته آيه: کوهها مانند ابرها سپری می شوند:موضوعات:اعجازعلمی ,
اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها امتیاز : 2301 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:10 بازدید: 1728 نویسنده: ایمان

زماني كه غربيها به خود مي بالند كه تمدنشان چنان تمدني است كه براي اولين بار در طول تاريخ بشري حقوق انسانها را به طور رسمي در همه دولتهاي مختلف اعلان نموده است و افتخار مي كند كه آنها براي اولين بار در تاريخ قرن بيستم اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب نموده اند و آن را به عنوان نمونه عالي در به رسميت شناختن حقوق انسان محسوب مي دارند، فراموش كرده و يا خود را به فراموشي زده اند در اينكه قرآن كريم اين حقوق را چهاره قرن قبل به اسم مبدأ واحد بشريت به رسميت شناخته و تثبيت نموده است، چنانكه مي فرمايد: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}(الحجرات:13) (اي مردم ما شما انسانها را از زن و مردي خلق كرديم و شما را در قالب گروهها و شعبه ها قرار داديم تا همديگر را باز شناسيد به راستي كه گرامي ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست. به حقيقت كه الله تعالي بسيار دانا و آگاه است.) اين آيه خطاب به همه مردم است كه علي رغم اختلاف در رنگ،پوست،نژاد و دين، از زن و مرد آفريده شده اند و در ولادت و اصالت مساويند و قرآن با اين اصل وحدت جنس بشري را ثابت گردانيد واينكه هيچ فردي برديگري جز به تقوي برتري ندارد.موضوعات:اعجازعلمی ,
اعجاز-تشريعي-در-قرآن اعجاز-تشريعي-در-قرآن اعجاز-تشريعي-در-قرآن اعجاز-تشريعي-در-قرآن اعجاز-تشريعي-در-قرآن امتیاز : 2191 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:00 بازدید: 1567 نویسنده: ایمان

“و در روى زمين قطعه زمينهائى در كنار هم قرار دارد،در حالی کهدر آنها باغهای انگور، کشت و درخت های خرما ا نوع صنو و غـير صن وجود دارد، که همه با يک آب آبياری میشوند ولی از نظر غذائی آنها را بر يکديگر برتری میدهيم! دراين موارد برای کسانيکه فکر میکنند نشانه هائی وجود دارد “. ـ جدارهاى کوچک کنار هم ناهمگون هستند:در زمان محمد انسان می دانست که خاکهای زمين با هم فرق میکنند، ولی اينکه خاک دو مزرعه کوچک چسـبيده به هم نيز دقـيـقـاً يکی نيستند، از عـلـم امـروزی بشر است که با امکانات پيچيده علمی امروزی آنرا بدست آورده استــصفات و خصوصيات ميان درختان به صِنو و غير صِـنـو بودن آنها بستگی دارد. صفات و خصوصيات ميان درختان به صنو و غير صنو بودن آنها بستگی دارد:درختی که از درخت ديگر روئيده باشد صِـنـْـو ناميده می شود و درختی که از بذر روئيده باشد غير صنو ناميده می شود. آيه صفات و خصوصيات درختان را به صنو و غير صنو بودن آنها مربوط می داند. واقعيت هـم همين است. درخت صِنو (يعنی درختیکه از درخت ديگری روئيده باشد) تمامی صفات و خصوصیاتوراثتی درخت مادر خود را دربـردارد. يعنی از نظر رنگ، طـعـم، مـزه و غــيـره دقـيـقـاً مانـنـد درخـت مـادر است. ولی درخـتی که از بذر روئيده باشد، صفات و خصوصيات آن ترکيبی است از صفات و خصوصيات درخت مادر بعلاوه صـفـات و خصوصيات درخت پدر (که به درخت مادر تـلـقـيح شده است ـموضوعات:اعجازعلمی ,
اعجاز-در-گياهان اعجاز-در-گياهان اعجاز-در-گياهان اعجاز-در-گياهان اعجاز-در-گياهان امتیاز : 2130 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:08 بازدید: 1723 نویسنده: ایمان

کوهـهـا مانند ابـرهـا در حركت مى باشند
{وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب} سورة النمل [88]
” هنگامى که به کوهها نگاه مى کنى، فکر مى کنى که آنها بر جاى خود ايستاده اند. اما آنها مانند ابرها حرکت مى کنند. چنين است ساخته خدا، که همه چيز را تکميل کرد. او کاملا ً از تمام اعمالتان آگاه است. چرا كه كوهها بخشى از كره زمين بوده وكره زمين به دور خود وبه دور خورشيد ميگردد ، با طور منظم .”مُرور”: در اصل بمعنی: آمدن و گذشتن و رفتن است، و در معنی ضمنی خود بمعنی: سپری شدن يا نمودن است. و در آيه منظور از آمدن و رفتن و درگذشتن يا سپری شدن: متولد شدن و زندگی نمودن و مردن است.نکته آيه: کوهها مانند ابرها سپری می شوند:
........موضوعات:اعجازعلمی ,
اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها اعجاز-در-كوهها امتیاز : 2292 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:00 بازدید: 1713 نویسنده: ایمان

معجزاتي كه دركوتاهترين واژه متجلى شده است
آياتي كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او ياد كرده بس فراوان ، وكلماتي كه قدرت آفريدگار ويكتايي و نامهاي نيكش راتوصيف مي كنند چه زيباست. دراين نوشتاربه آياتي كه از “الله” سخن گفته مي پردازيم. آياتي كه حروف اسم (الله)سبحانه وتعالى بانظمي شگفت آوردرآن متجلي است ومي پرسيم : آيا بشر
مي تواند به اين شكل حيرت آوركلمات رابه نظم كشد؟
دراين سفرپربارقرآني همراه با واژه كوتاه وزيباي ” الله”خواهيم ديد كه چگونه خداوند تبارك وتعالي حروف اسمش را در كتابش با نظمي عجيب وفريد مرتب كرده است . نظمي كه دلالت برنزول قرآن ازسوي خدا دارد و مبين آن است كه هرحرفي در اين كتاب عظيم ناطق به حق است وهررقمي ازأرقام قرآن گواه آن است كه قرآن كتاب خداوند جلَّ وعلاست.موضوعات:اعجازعلمی ,
اعجاز-عددي-حروف-اسم-جلاله-الله اعجاز-عددي-حروف-اسم-جلاله-الله اعجاز-عددي-حروف-اسم-جلاله-الله اعجاز-عددي-حروف-اسم-جلاله-الله اعجاز-عددي-حروف-اسم-جلاله-الله امتیاز : 2157 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:00 بازدید: 1959 نویسنده: ایمان

شيخ محمد صديقي
خبر دادن قرآن از امور غيبي

از جمله اموري كه دلالت بر معجزه بودن قرآن مي كند و اين كه قرآن از جانب خداوند است، خبرهاي قرآن از غيبيات است. قرآن مشتمل بر اخبار زيادي است كه هيچ بشري نمي تواند نسبت به آن آگاهي داشته باشد و هيچ راهي براي بدست آوردن آن معلومات براي بشر نيست.موضوعات:اعجازعلمی ,
اعجاز-قرآن اعجاز-قرآن اعجاز-قرآن اعجاز-قرآن اعجاز-قرآن امتیاز : 2184 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:04 بازدید: 1876 نویسنده: ایمان

  در سال1929 در رصد خانه‌‌اي در كوه ويلسون واقع در كاليفرنيا، يك اختر شناس آمريكايي به نام ادوين هابل

 (Edwin Hubble) يكي از بزرگترين اكتشافات تاريخ نجوم را به ثمر رساند. او هنگامي كه ستارگان را با تلسكوپ غول پيكر خود نگاه مي كرد متوجه شد كه نور متصاعد شده از ستاره‌ها به انتهاي رنگ قرمزطيف جابجا مي شود و اين جابجايي، هنگامي كه ستاره از زمين دورتر مي شد، بيشتر خودش را نشان مي داد. اين كشف تاثير تكان دهنده‌اي در دنياي علم داشت زيرا طبق قوانين شناخته شده فيزيك، پرتوهاي طيف نوري كه به سمت نقطه ديد حركت مي كنند به رنگ بنفش متمايل مي شوند در حاليكه پرتوهاي طيف نوري كه از نقطه ديد به بيرون مي آيند به رنگ قرمز متمايل مي شوند. در طول مشاهدات هابل، مشخص شد كه نور ستارگان متمايل به قرمز مي باشند. اين به اين معني بود كه نورها هميشه از سمت ما تغيير مسير مي دهند.

 موضوعات:اعجازعلمی ,
انبساط-جهان انبساط-جهان انبساط-جهان انبساط-جهان انبساط-جهان امتیاز : 2383 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:03 بازدید: 1701 نویسنده: ایمان

در دو تلاش بزرگي كه در تهيه نقشه جهان تا امروز صورت گرفته است، دانشمندان به مواردي دست يافته اند كه نظريه انفجار بزرگ را به شدت تائيد مي كند. نتايج تحقيقات در كنفرانس زمستانه جامعه نجومي آمريكا ارائه شد.
وسعت زياد پراكندگي كهكشان ها توسط اخترشناسان محاسبه شده است كه به عنوان مهم ترين يافته دانشمندان در اين زمينه به حساب مي آيد. بنابراين با اين وجود مي توان از اطلاعات محل قرارگيري كهكشان ها به عنوان «پنجره اي به سوي تاريخ جهان» استفاده كرد.
در اين تحقيق كه چندين سال به طول انجاميد، دو گروه مختلف كه شامل دانشمندان كشور هاي انگلستان و استراليا و امريكا بود نقشه اي سه بعدي از 266000 كهكشان تهيه شد. دانشمندان اطلاعات جمع آوري شده در مورد توزيع كهكشان ها را با اطلاعات تشعشعات پس زمينه كيهاني كه در سرتاسر كيهان پراكنده است مقايسه كردند و كشفيات جديدي در مورد مبدا كهكشان ها به دست آوردند. محققان از اطلاعات جمع آوري شده نتيجه گرفتند كه كهكشان ها در جايي شكل گرفتند كه ماده 350000 سال بعد از انفجار بزرگ شكل گرفته بود و دسته هاي مواد كه در كنار هم بودند به خاطر نيروي جاذبه همديگر چسبيدند.موضوعات:اعجازعلمی ,
انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است انفجار-بزرگ-در-سرتاسر-كيهان-طنين-افكنده-است امتیاز : 2291 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: سه شنبه 14 اردیبهشت 1389 ساعت: 20:02 بازدید: 2027 نویسنده: ایمان

نويسنده: مجدي عبد الشافي
نظريه انفجار بزرگ در مورد اينكه دنيا چگونه شروع شد صحبت مي كند و اين نظريه بيشترين مقبوليت را
در ميان دانشمندان دارد. اين نظريه توفان شديدي را به نظريه عدم وجود خداوند دميد. حقيقت انفجار
بزرگ به وضوح در قرآن اشاره شده است. قرآن مجيد قابليت هاي زيادي دارد و تمامي نسل ها و اشخاص را
مورد خطاب قرار مي دهد و نظريه الحاد را در هر زماني رد مي كند.
انفجار بزرگ چيست؟
..موضوعات:اعجازعلمی ,
آيا-جهان-ايستا-است؟ آيا-جهان-ايستا-است؟ آيا-جهان-ايستا-است؟ آيا-جهان-ايستا-است؟ آيا-جهان-ايستا-است؟ امتیاز : 1347 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|
نظرسنجی
به نظرشمابیشترین گناهی که مردم مرتکب می شوند کدام استنتايج|| آرشیو نظرسنجی